Протягом останніх семи років, бойові дії вздовж контактної лінії на сході України спричинили значну шкоду цивільному населенню. Цивільні особи продовжують стикатися з ризиками, що піддають загрозі засоби їхнього існування, інфраструктуру та надання важливих послуг. Аналітичні роботи зосереджувалися насамперед на фізичній шкоді, включаючи смерті та поранення, що їх було спричинено внаслідок військової діяльності. В результаті менше уваги приділяли можливому впливу так званої «гібридної природи» конфлікту.

За відсутності ретельного розгляду наслідків гібридної війни на цивільних осіб, стратегії захисту цивільного населення на сході України залишатимуться недостатньо ефективними. Аналітична довідка CIVIC «У зоні невизначеності: гібридна війна та захист цивільних в Україні», спрямована на визначення характеру гібридної діяльності, що пов’язана з конфліктом в Україні, та розгляд потенційного впливу цієї діяльності на зусилля України з розбудови та впровадження Національної стратегії із захисту цивільного населення у збройних конфліктах. У довідці досліджено спектр інструментів, що їх використовують у гібридній війні та гібридних загрозах, зокрема розглянуто діяльність, пов’язану з військовими операціями, інформаційною війною, культурними справами та економічним примусом в Україні. Психологічну шкоду також було визначено як основну форму шкоди цивільному населенню, що виникає внаслідок гібридної діяльності, оскільки суб’єкти гібридної активності прагнуть створити та підтримувати сприйняття хаосу як у зоні конфлікту, так і в країні в цілому.

Задля ефективної протидії гібридній діяльності необхідне залучення всього суспільства та зміцнення стійкості суспільства шляхом інтеграції цивільної та військової оборони.

Аналітична довідка містить рекомендації щодо дій, які українські військові та уряд можуть і повинні вжити для зменшення ризиків шкоди цивільному населенню, що їх спричинено гібридною діяльністю. Зокрема, рекомендації включають проведення регулярних діалогів між цивільними, місцевою владою та військовими, швидке та точне звітування щодо випадків шкоди цивільним, а також проведення українською владою та громадянським суспільством подальших досліджень щодо встановлення причинно-наслідкового зв’язку між гібридною діяльністю та шкодою цивільному населенню.

Read the report in English here.