Okhmatdyt Hospital Press Office

 

KYIV, Ukraine, July 8, 2024 – Center for Civilians in Conflict (CIVIC) unequivocally condemns today’s launch of more than 40 missiles over Ukraine by Russian armed forces, striking apparent targets in Kyiv, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk, Pokrovsk, and Kramatorsk and resulting in dozens of civilian deaths. These attacks occurred in densely populated areas in broad daylight with no warning, when many civilians were out in public. The strikes also caused extensive damage to residential buildings, energy infrastructure, businesses, and medical facilities in Kyiv.

Among the buildings hit was the Okhmatdyt Hospital in Kyiv, the largest children’s hospital in Ukraine, where children with serious diseases, including pediatric cancer patients, receive treatment. Some patients and staff remain trapped under the rubble, and the rescue operation is ongoing. This attack has so far resulted in 27 confirmed fatalities and 82 injuries in the capital alone.

The shelling also caused significant destruction in Dnipro and Kryvyi Rih, with at least 12 wounded in Dnipro and 47 in Kryvyi Rih as rescuers continued to clear the debris.

According to International Humanitarian Law (IHL), armed actors must take all feasible precautions to avoid and minimize the incidental loss of civilian life and injury to civilians and damage to civilian infrastructure. Hospitals are afforded special protection under IHL. This latest assault demonstrates an apparent disregard for human life and fundamental IHL principles of precaution and proportionality.

“This attack and its horrific consequences highlight Russia’s continued and blatant disregard for its obligations to minimize harm to civilians and its repeated firing of ballistic missiles at Ukrainian cities, endangering civilian lives including those of children,” said Alexander Grif, CIVIC’s Ukraine Country Director.

The increase in attacks by Russian armed forces in recent months has continued to cause extensive civilian casualties and significant damage to civilian objects, including civilian property and critical infrastructure. According to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights’ (OHCHR) latest report on Ukraine, May 2024 – the last month analyzed by OHCHR – marked the highest monthly number of civilian casualties since June 2023 due to increased Russian attacks. Russia’s repeated attacks on Ukraine’s energy infrastructure have had a cascading effect on electricity and water supply. The cumulative impact of these attacks could deprive the population of services necessary to survive the next winter in Ukraine.

CIVIC strongly condemns these attacks on civilians and calls on the international community to enforce accountability for violations of IHL and implement stronger measures to safeguard civilians in Ukraine. Additionally, CIVIC reaffirms its commitment to ongoing efforts aimed at supporting and protecting civilians affected by the war.

 

CIVIC in Ukraine

CIVIC has been present in Ukraine since 2017, conducting research and on-the-ground activities to assist the Ukrainian government and the Armed Forces of Ukraine (AFU) in developing and implementing tools, training, and policies on the protection of civilians. CIVIC in Ukraine also supports local communities in areas at risk of escalation of hostilities and in liberated areas by strengthening their preparedness and resilience to protection threats, building effective coordination systems with the military, local authorities, and communities, and amplifying civilians’ voices through research and advocacy.

 

For more information and media inquiries, please contact:   

 

CIVIC Global Communications: comms@civiliansinconflict.org 

CIVIC in Ukraine: Liudmyla Gitsevych, lgitsevych@civiliansinconflict.org, +38 096 73778 10 (WhatsApp) 

CIVIC in Washington, DC: Matt Longmore, Communications and Media Manager, mlongmore@civiliansinconflict.org, +1 208 403 4216 (Mobile and WhatsApp)

(Spokespersons available in Ukrainian and English)

 

 

Україна: численні російські обстріли спричиняють жертви серед цивільного населення та руйнівні наслідки для цивільних об’єктів

 

Київ, Україна, 8 липня 2024 року – Російські збройні сили запустили понад 40 ракет різних типів по території України, вразивши цивільні цілі у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Слов’янську, Покровську та Краматорську. Ці атаки відбулися у густонаселених районах вдень, коли багато цивільних перебували на вулицях, займаючись повсякденними справами. Ці удари спричинили жертви серед цивільного населення, в тому числі дітей, та значні пошкодження житлових будинків, енергетичної інфраструктури, бізнесу та двох лікарень у Києві, включаючи найбільшу дитячу лікарню країни та медичний центр з пологовим відділенням.

Серед будівель, що постраждали, була лікарня “Охматдит” у Києві. Це найбільша дитяча лікарня України, де медичну допомогу отримують діти з важкими діагнозами, включаючи хворих на рак. Деякі пацієнти та персонал залишаються під завалами, і рятувальна операція триває. Ця атака наразі призвела до 27 підтверджених загиблих та 82 поранених лише в столиці.

Обстріли 8 липня також спричинили значні руйнування у Дніпрі та Кривому Розі, з щонайменше 12 пораненими у Дніпрі та 47 у Кривому Розі. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом (МГП), збройні сторони конфлікту повинні вживати всіх можливих заходів обережності, щоб уникнути та мінімізувати випадкові втрати серед цивільного населення, поранення цивільних осіб та пошкодження цивільних об’єктів, і повинні утримуватися від атак, які можуть призвести до втрат серед цивільного населення, поранень цивільних осіб або пошкоджень цивільних об’єктів. Крім того, лікарні мають спеціальний захист відповідно до МГП. Цей останній напад демонструє очевидну неповагу до людського життя та основних принципів МГП щодо запобіжних заходів та пропорційності.

“Ця атака та її жахливі наслідки підкреслюють продовження та явне нехтування Росією своїми зобов’язаннями мінімізувати шкоду для цивільних осіб та її повторне застосування балістичних ракет по українських містах, наражаючи на небезпеку життя цивільних, включаючи дітей,” – підкреслив Александер Гріф, директор CIVIC в Україні.

Збільшення кількості атак з боку російських збройних сил у останні місяці продовжує спричиняти значні жертви серед цивільного населення та значні пошкодження цивільних об’єктів, включаючи цивільну та критичну інфраструктуру.

Відповідно до останнього звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) щодо України, травень 2024 року – останній місяць, проаналізований УВКПЛ – мав найвищу кількість жертв серед цивільного населення з червня 2023 року внаслідок збільшення російських атак. Повторні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України мали каскадний ефект на постачання електроенергії та води, і накопичувальний ефект цих атак може позбавити населення послуг, необхідних для виживання наступної зими в Україні.

CIVIC категорично засуджує численні збройні атаки на цивільних осіб та закликає міжнародне співтовариство забезпечити відповідальність за порушення МГП та вжити рішучих заходів для запобігання подальшої шкоди цивільному населенню в Україні.

Ми зобов’язуємося продовжувати наші зусилля з підтримки та захисту цивільних осіб, які постраждали від цієї війни.

 

CIVIC в Україні

 

CIVIC працює в Україні з 2017 року: проводить дослідження, розвиває військово-цивільне співробітництво та допомагає українському уряду та Збройним Силам України (ЗСУ) у розробці та впровадженні інструментів, навчання та політик щодо захисту цивільного населення. CIVIC в Україні також підтримує місцеві громади в районах, що перебувають під загрозою ескалації бойових дій та на звільнених територіях, зміцнюючи їхню готовність та стійкість до загроз, розвиваючи ефективні системи координації з військовими, місцевими органами влади та місцевими жителями, а також посилює голоси цивільних осіб через дослідження та адвокацію.

 

###

 

Для додаткової інформації та запитів від ЗМІ, будь ласка, звертайтеся:

Медіа команда CIVIC: comms@civiliansinconflict.org

У Києві: Людмила Гітсевич, lgitsevych@civiliansinconflict.org, +38 096 73778 10 (WhatsApp)

У Вашингтоні, округ Колумбія: Меттью Лонгмор, mlongmore@civiliansinconflict.org, +1 208 403 4216 (WhatsApp)

Спікери доступні для інтерв’ю та коментарів англійською та українською мовами

Related Content
Filter by
Post Page
Policy Brief Ukraine Publication International Humanitarian Law Russia Peacekeeping program community protection Protection of Civilians Self-Protection Information Disinformation Misinformation Press Release civilians in conflict Conflict Kakhovka dam ewipa
Sort by